header

Chest and TB hospitals in Vijayawada

Dr. Bhanu Prabhakar S
Bhanu Chest Centre
Nakkal Road, Suryaraopet,
Vijayawada-2 Ph: 0866- 2430112,2552999


Dr. Basava Sankara Rao K. MD DTCD
Kanumuri Chest Hospital
Ramayanapuvari St, Patamata,
Vijayawada- 520010 Ph: 0866- 2488428


Dr. Joshua B
Usha Chest Centre,
Nakkal Road, Suryaraopet,
Vijayawada - 2 Ph: 0866- 2439939,2479177


Dr. Jayakara Babu P, MBBS MD
Vijayawada Medical Services
Govindarajulu Naidu St, Suryaraopet,

Vijayawada- 2 Ph: 0866- 2440455

Dr. Lal S B
Sri Sai Clinic
Malladivari Street, Governorpet,
Vijayawada- 520002 Ph: 0866-2439392,2563505


Dr. Padma Kanth J. MD Chest
Vishnu Child & Chest Care Centre
Old Post Office Road, Sai Bhavan, Patamata,
Vijayawada-10 Ph: 0866- 6456255

Dr. Sankar Kurli, MD DTCD
Venkatesh Clinic, NSM Public School Road,
Patamata, Vijayawada-10 Ph: 0866- 5221020


Dr. Sarala M, MD
ESI Hospital,
Kowthavari St, Purnanandampet,
Vijayawada- 3 Ph: 0866- 2450215


Sai Patham Chest Clinic
26-9-14, Nakkala Rd, Vijayawada
0866 663 6465


Sri Sai Coastal Asthma & T.B. Hospital
Nakkala Rd, Venkataratnam Street, Suryaraopeta,
Vijayawada- 3 0866 -243 6509


Zion Chest Center
#29-10-45, Nakkala Rd, Suryaraopeta, Governorpet,
0866-243 9939