header

Trains towards nellore from Vijayawada

Train No Train Name From-To Arrival Time Dep.Time Journey Days
12622 Tamilnadu N.Delhi-Chennai. cen 00.15 00.25 Daily
12764 Padmavathi Secunderabad-Tirupati 00.30 00.40 Exp.Tue,Thur
12760 Charminar Hyd - Chennai.Cen 01.00 01.10 Daily
12830 Express B'neswar-Chennai-Cen 01.25 01.35 Fri
12851 Express Bi'pur-Chennnai-Cen 01.25 01.35 Mon
12898 Express B'neswar-Puducheri 01.25 01.35 Wed
18496 Express B'neswar-Rameswaram 01.25 01.35 Sat
12968 Express Jaipur-Chennai-cen 02.10 02.20 Tue,Sun
12968 Express Jaipur-Chennai-cen 02.10 02.20 Tue,Sun
12970 Express Jaipur-Coimbattore 02.10 02.20 Thur
14260 Express Varanasi-Rameswaram 02.50 03.00 Tue
12787 Express Bilaspur-Tirunelveli 02.50 03.00 Wed
16360 Express Patna- Eranakulam 02.50 03.00 Daily
12710 Simhapuri SecunderaBad-Gudur 04.05 04.15 Daily
12711 Pinakini Vij'wada-Chennai-Cen 00.00 06.00 Daily
12296 Sangamitra Patna-Bangalore 06.05 06.25 Exp.Thur
12577 Express Darbhanga-Bangalore 07.10 07.30 Thur
12670 Ganga-Kaveri Chapra-Chennai-cen 07.10 07.30 Wed,Fri
17479 Express Puri-Tirupati 08.00 08.20 Exp.Wed.Sun
17481 Express Bilaspur-Tirupati 08.00 08.20 Wed, Sun
12655 Navjeevan A'bad-Chennai-C 08.45 09.00 Daily
16126 Express Jodhpur-Chennai-Eg 09.40 09.55 Wed
12841 Coromandal Howrah-Chennai-Central 10.20 10.35 Daily
12642 Tirukkuval H'N.Muddin-K'kumari 10.35 10.50 Sun
12652 T.N.Samparkranti H.N.Muddin-Madhuri 10.35 10.50 Wed,Fri
12644 Express Nizamuddin-Tiru.v.puram 11.00 11.15 Sat
12646 Millinium H.N.Muddin-Ernakulam 11.00 11.15 Wednesday
12663 Express Howrah-Tiru.palli 12.25 12.40 Mon,Fri
12665 Express Howrah-K'Kumari 12.25 12.40 Tue
15630 Express Gowhati-Chennai-Egmore 12.25 12.40 Sun
15930 Express Dibrugarh -Chennai-Eg 12.25 12.40 Wed
12389 Express Gaya-Chennai-Eg 12.40 12.55 Mon
17406 Krishna Adilabad-Tirupati 12.55 13.15 Daily
12434 Rajadhani H.N.Muddin-Chennai-c 14.20 14.30 Thur,Sat
12612 Garibrath H.N.Muddin-Chennai-c 14.20 14.30 Tue
12078 Janasatabdhi Vij.wada-Chennai.c 00.00 14.35 Exp.Tue
12626 Kerala N'Delhi-T.V.puram 14.45 15.00 Daily
12835 Express Hatia-Ys.pur 15.30 15.45 Mon,Wed
12889 Express Tatanagar-Yesv'pur 15.30 15.45 Sat
12511 Raftisagar G'pur-T.V.puram 15.50 16.05 Mon.Fri,Sat
12521 Raftisagar Barauni-Ernakulam 15.50 16.05 Wed
16325 Ahalyanagari ndore-T.V.puram 15.50 16.05 Tue
16327 Express Korba-T.V.puram 15.50 16.05 Thur,Sun
12863 Express Howrah-Yes'pur 16.45 17.00 Daily
13351 Bokaro Tatanagar-Dhanabad/Alleppi 17.25 17.45 Daily
12254 Express Bagalpur-Yesv'pur 18.45 19.05 Thur
12867 Express Howrah-Pondichery 18.45 19.05 Mon
12688 Express D'dun-ch'ghar-Chenn-c 19.05 19.20 Tue
16318 Himasagar JamTavi/K.kumari,Madhuri 19.05 19.20 Wed
16688 Navyug Jam'Tavi-Man'lore-Maduri 19.05 19.20 Sat
12839 Mail Howrah-Chennai.C 20.30 20.45 Daily
12660 Gurudev Shalimar-Nagarcoil 20.40 20.55 Thur
12845 Express B'neswar-Yes'pur 20.40 20.55 Sun
15228 Express Mujafarpur-Yes'pur 20.40 20.55 Tue
16310 Express Patna-E'kulam 20.40 20.55 Fri,Sat
16324 Express Shalimar-Tir.v.puram 20.40 20.55 Mon,Wed
17488 Tirumala Vizag-Tirupati 21.00 21.15 Daily
17402 Express Narsapur-M.Patnam/Tirupati 21.20 21.40 Daily
12508 Express Gowhati-Ernakulam 21.40 21.55 Sat
12510 Express Gowhati-Bangalore 21.40 21.55 Mon,Tue,Wed
12516 Express Gowhati-Tir.v.puram 21.40 21.55 Thur
15902 Express Debrughar-Yes'pur 21.40 21.55 Sunday
17210 Seshadri Kakinada Port-Bangalore 22.50 23.05 Daily
12616 G.T N.Delhi-Chennai.c 23.15 23.25 Sunday