header

Upma Varities

ఉప్మాలు. ఎప్పుడు ఒకే కరమైన ఉప్మా కాకుండా గోధుమరవ్వ, వెజ్ ఉప్మా, కొర్రలతో ఉప్మా గానీ చేస్తే పోషకాలు
అందుతాయి. చిన్నపిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు.

అటుకులు ఉప్మా
వెజ్ అటుకుల ఉప్మా
గోధుమ రవ్వ ఉప్మా
కొర్రలతో ఉప్మా
బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా
సేమియా ఉప్మా
Barley Upma…బార్లీ ఉప్మా