header

Telugu Proverbs….తెలుగు సామెతలు....

Telugu Proverbs….తెలుగు సామెతలు....

ఆడి తప్పరాదు, పలికి బొంక రాదు
అడవి కాచిన వెన్నల
మొరిగే కుక్క కరవదు
ఆడలేక మద్దెల ఒడినట్టు
యధారాజ తథా ప్రజ
ఇచే వాడ్ని చూస్తే, చచ్చేవాడైనా లేచు
ఇదుగో పులి అంటే, అదుగో తోక అన్నట్టు
ఇల్లలక గానే పండుగ కాదు
ఇంట గెలిచి, రచ్చ గెలవాలి
ఉన్న మాటంటే ఉలికి పడ్డట్టు
ఎలుకకు పిల్లి సాక్షి
ఏ పాటు తప్పినా సాపాటు తప్పదు
ఏ పుట్టలో ఏ పామున్నదో
ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు
ఓడలు బండ్లు, బండ్లు ఓడలగును
కంచు మ్రోగినట్లు కనకంబు మ్రోగునా
కడవడంత గుమ్మడికాయ కత్తిపీటకు లోకువ
బూడిదలో పోసిన పన్నీరు
కథకు కాళ్లు లేవు, ముంతకు చెవులు లేవు
కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దు
కీడెంచి మేచెంచవలె
కుక్కతోక పట్టుకొని గోదావరి ఈదినట్టు
కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెరపినట్టు
కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు
కొండనాలుకకు మందు వేస్తే ఉండనాలిక ఊడినట్లు
కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరగడు
కోటి విద్యలు కూటికొరకే
ఐకమత్యమే మహాబలము
గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు
గుమ్మడికాయ దొంగ అంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టు
చల్లకు వచ్చి ముంత దాచినట్టు
చింత చచ్చినా పులుపు చావదు
మునగ చెట్టు ఎక్కించడం
చిన్న పామైన పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి
మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా
చెట్టు ముందా, విత్తు ముందా
చెరపుకురా చెడెదవు
నిలబడి దంచినా, ఎగిరి దంచినా ఒకే కూలి
తాను పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్లు
తింటేగానీ రుచి తెలియదు, దిగితే కానీ లోతు తెలియలదు
తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్టు
తులసివనంలో గంజాయి మొక్క
తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయినట్టు
దీపముండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టు కోవాలి.
దున్నపోతు మీద వాన కురిసినట్టు
దూరపు కొండలు నునుపు
దొంగలు పడ్డ ఆరునెలలకు కుక్కలు మొరిగినట్టు
నిండుకుండ తొణకదు
నిద్రపోయ్యే వాడిని లేపవచ్చ, మేలుకొన్న వాడిని లేపలేము
నివురు కప్పిన నిప్పు
నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది
పనిలేని మంగలి పిల్లితల గొరిగినట్టు
పరుగెత్తి పాలుతాగే కంటే, నిలబడి నీల్లు తాగడం మేలు
ముందు నుయ్యి, వెనుక గొయ్యి
పులిని చూచి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు
పువ్వు పూయగానే పరిమళించి నట్టు
పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ
అంతిమ నిష్టూరం కన్నా ఆదినిష్టూరం మేలు
మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకు సంపెంగె నూనె
మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు
మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు
రోలు వెళ్లి మద్దెలతో చెప్పుకున్నట్టు
అనువుకాని చోట అధికులమన రాదు
కొండ అద్దమందు కొంచమై ఉండును
కంటికి రెప్ప, కాలికి చెప్పు
కాచిన చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు
చెరువు నిండితే కప్పలు పదివేలు చేరు
చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాముల కిరువైనట్టు
మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు
కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ
అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరివి
ఇంట్లో ఈగల మోత, బయట పల్లకి మోత
మెరిసేదంతా బంగారం కాదు
కలసి ఉంటే కలదు సుఖం
అంగట్లో అన్నీ వున్నా, అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు
అగ్నికి వాయివు తోడైనట్లు
కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం
అరటిపండు వలచి నోట్లో పెట్టినట్లు
ఆవు చేలో మేస్తే, దూడ గట్టుమీద మేయునా
పిట్ట కొంచె కూత ఘనం
అడిగే వాడికి చెప్పేవాడు లోకువ