header

Dasavataralu

త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరులలో విష్ణువు లోకపాలకుడు . శిష్టరక్షణ, దుష్టశిక్షణ కొరకు ఆయన ఎన్నో అవతారాలలో ప్రతియుగంలోనూ అవతరిస్తాడు. ఈ అవతారలనే దశావతారాలు అంటారు.
మత్స్యావతారం
కూర్మావతారం
వరాహావతారము
నారసింహావతారము
వామనావతారం
పరశురామావతారము
....

....

....

....